Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 10.01.2022 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OŁO.4210.54.2021.BG zatwierdził na wniosek Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski nową taryfę dla odbiorców ciepła z Piotrkowa Trybunalskiego.

Wprowadzone taryfy obowiązywały będą od 1 lutego 2022 roku i są wyższe w porównaniu do dotychczas obowiązujących o około  2,5%.

Zarząd PSM podjął decyzję, iż na ten moment opłaty z tego tytułu dla mieszkańców nie zostaną podwyższone .