Drukuj
 
 
 
 

INFORMACJA

 

Zarząd PSM informuje, że na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr OŁO.4210.2.2018.BG kolejną w tym roku zmianę taryf ciepła dla odbiorców z Piotrkowa, która obowiązywać będzie od 01.01.2019 roku.

Nowe opłaty z tego tytułu dla mieszkańców PSM zostaną wprowadzone dopiero od kwietnia 2019 roku po dokładnym przeliczeniu wzrostu kosztów jakie poniesie Spółdzielnia.