Drukuj
 
Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXVI/335/16 z 28 września 2016 roku ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2017 roku miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
 
  •     11 zł za jednego mieszkańca (niezależnie od wielkości gospodarstwa domowego), jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny
  •     20 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.