Drukuj
 
 
Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.


Rada Nadzorcza
Prezydium Rady Nadzorczej
Ryszard Mękarski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bronisław Sikorski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Elżbieta Kobierska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna
Stefan Famulski - Przewodniczący Komisji
Alicja Goworek - Członek Komisji
Wojciech Albrych - Członek Komisji

Komisja ds. Gospodarczych i Społecznych
Beata Szulc - Przewodnicząca Komisji
Mariola Wędzonka - Członek Komisji
Antoni Piekarek - Członek Komisji
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Spółdzielni
Prezes Zarządu - Michał Bortkiewicz
Zastępca Prezesa Zarządu - Piotr Raś